Bestuur Volleybalvereniging Peelermarke Assen

Het bestuur van Peelermarke bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. In het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigd de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Door deze korte lijntjes worden lopende zaken binnen Volleybalvereniging Peelermarke snel opgepakt.

Wil je in contact komen met het bestuur dan kun je een e-mail sturen aan bestuur@peelermarke.nl of aan een specifiek bestuurslid.

Samenstelling bestuur

Functie:

Lid:

Voorzitter
voorzitter@peelermarke.nl

-vacant-

Secretaris


secretaris@peelermarke.nl

Ton SchemkesTon

Speelt bij
Heren 1/2 Recreatie

Penningmeester


penningmeester@peelermarke.nl

Jeroen AnjemaJeroen

Speelt bij
Heren 1/2 Recreatie

Wedstrijdsecretaris Recreatie


recreatie@peelermarke.nl

Anneke Buirma

Speelt bij
Dames 1 Recreatie

Wedstrijdsecretaris NeVoBo
Vertrouwenspersoon NeVoBo
Technische Commissie

nevobo@peelermarke.nl

Kirsten KramerKirsten


Speelt bij
Dames 1 NeVoBo

Sponsoring / PR /
Website / Facebooksponsoring@peelermarke.nl

Dennis van der Wolde


Speelt bij
Heren 1/2 Recreatie
T
raint Dames 1 NeVoBo

Algemene zaken
Technische Commissie Recreatie


recreatie@peelermarke.nl

Margriet BebinghMargriet


Speelt bij
Dames 3 Recreatie

 

 

 

Download de statuten en het huishoudelijk reglement van Volleybalvereniging Peelermarke.